Cenník

Drahi klienti,tešíme sa na vašu návštevu.

Sme tu preto aby sme vam pohohli vyriešiť akýkolvek problem so zubami. Naše ceny sú transparentné a preto bas neváhajte kontaktovať.

Váš tim Alexia creative

Najnovšie technológie

Inovatívna technológia

certifikovaný experti

Prevencia

Úkon s poistením bez poistenia
Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie 30€ 50€
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 20€ 30€
Preventívna stomatologická prehliadka 0€ 20€
Preventívna pedostomatologická prehliadka 0€ 20€
Konzultácia – zubná, protetická, estetická 30€ 30€
Dlhší administratívny výkon 30€ 40€

Dentálna hygiena

Úkon s poistením bez poistenia
Dentálna hygiena / jedno sedenie / bežný (zdravý) stav / najmodernejšie a najšetrnejšie ošetrenie na svete / podľa protokolu GBT (Guided Biofilm Therapy) – periodicita 2x ročne – pravidelný pacient 50€ 90€
Dentálna hygiena / jedno sedenie / bežný (zdravý) stav / najmodernejšie a najšetrnejšie ošetrenie na svete / podľa protokolu GBT (Guided Biofilm Therapy) 60€ 100€
Dentálna hygiena / ťažký parodontálny stav / čistenie hlbokých parodontálnych vačkov / ošetrenie podľa protokolu GBT (Guided Biofilm Therapy) 70€ 110€
Dentálna hygiena / deti do 10 rokov / najmodernejšie a najšetrnejšie ošetrenie na svete / podľa protokolu GBT (Guided Biofilm Therapy) 40€ 60€
Dentálna hygiena / od 10 do 15 rokov / podľa stavu a náročnosti ošetrenia 45€ 75€
Dentálna hygiena / subgingiválny air-flow (PERIO-FLOW)
/1 zub
35€ 65€
SIROLaser Blue ošetrenie subgingiválneho priestoru laserom /1 zub 10€ 20€
Ošetrenie ťažkého parodontálneho stavu / čistenie hlbokých parodontálnych vačkov / ošetrenie podľa protokolu GBT (Guided Biofilm Therapy) plus SIROLaser Blue 250€ 300€
Konzultácia o stave parodontu 20€ 20€
Domáce bielenie /2x nosič + 3x tuba/ 200€ 200€
Ambulantné bielenie 1h Philips ZOOM 200€ 200€
Preplach parovačkov s CHX kanylou k DH 10€ 10€

Anesteza

Úkon s poistením bez poistenia
Injekčná anestéza, zvodová anestéza 10€ 10€
Intraligamentárna anestéza k zubu 10€ 10€

Výplne, fazety, rekonštrukcie, sklenené vlákna - predné zuby

Úkon s poistením bez poistenia
Fotokompozit – jedna plôška – predný úsek 50€ 70€
Fotokompozit – dve plôšky – predný úsek 60€ 90€
Fotokompozit – tri plôšky – predný úsek 70€ 100€
Rekonštrukcia zuba 120€ 170€
Rekonštrukcia zuba so skleneným vláknom 150€ 200€
Estetická fazeta priama – technik /Mock up 200€ 250€

Výplne, fazety, rekonštrukcie, sklenené vlákna - Črenové zuby (premoláre)

Úkon s poistením bez poistenia
Fotokompozit – jedna plôška – premolár 60€ 80€
Fotokompozit – dve plôšky – premolár 70€ 100€
Fotokompozit – tri plôšky – premolár 80€ 110€
Rekonštrukcia zuba – premolár 130€ 180€
Rekonštrukcia zuba so skleneným vláknom 160€ 210€
Estetická fazeta priama – technik /Mock up 200€ 250€

Výplne, fazety, rekonštrukcie, sklenené vlákna - Stoličky (moláre)

Úkon s poistením bez poistenia
Fotokompozitná výplň malá, jednoplôšková 70€ 90€
Fotokompozit – dve plôšky – predný úsek 80€ 110€
Fotokompozit – tri plôšky – molár 90€ 120€
Rekonštrukcia zuba – molár 150€ 200€
Rekonštrukcia zuba so skleneným vláknom 180€ 230€
Estetická fazeta priama – technik /Mock up 200€ 250€
Skloionomérna výplň malá, jednoplôšková 40€ 50€
Skloionomérna výplň stredná, dvojplôšková 50€ 60€
Skloionomérna výplň veľká, trojplôšková 60€ 70€

Endodoncia - 1. návšteva

Úkon s poistením bez poistenia
diagnostika, RTG snímka, anestéza, trepanácia, extirpácia zubnej drene, preplach a dezinfekcia, spriechodnenie kanálika, dočasná výplň – JEDEN kanálik 100€ 130€
diagnostika, RTG snímka, anestéza, trepanácia, extirpácia zubnej drene, preplach a dezinfekcia, spriechodnenie kanálika, dočasná výplň – DVA kanáliky 150€ 180€
diagnostika, RTG snímka, anestéza, trepanácia, extirpácia zubnej drene, preplach a dezinfekcia, spriechodnenie kanálika, dočasná výplň – TRI kanáliky 200€ 230€
diagnostika, RTG snímka, anestéza, trepanácia, extirpácia zubnej drene, preplach a dezinfekcia, spriechodnenie kanálika, dočasná výplň – ŠTYRI kanáliky 250€ 280€

Endodoncia - 2. návšteva

Úkon s poistením bez poistenia
anestéza, rozšírenie kanálika, preplach a dezinfekcia, plnenie koreňového kanálika, kontrolná RTG snímka, dočasná výplň – JEDEN kanálik 100€ 140€
anestéza, rozšírenie kanálika, preplach a dezinfekcia, plnenie koreňového kanálika, kontrolná RTG snímka, dočasná výplň – DVA kanáliky 150€ 180€
anestéza, rozšírenie kanálika, preplach a dezinfekcia, plnenie koreňového kanálika, kontrolná RTG snímka, dočasná výplň - TRI kanáliky 200€ 230€
anestéza, rozšírenie kanálika, preplach a dezinfekcia, plnenie koreňového kanálika, kontrolná RTG snímka, dočasná výplň - ŠTYRI kanáliky 250€ 280€
Devitalizačná pasta /jeden kanálik 10€ 15€
Preplach chloraxom /jeden kanálik 10€ 15€
Chemická vložka, devital. pasta, iná vložka + cement /jeden kanálik 15€ 20€
Definitívne endodontické ošetrenie kanálika 60€ 70€
Reendodoncia – odstránenie starej koreňovej výplne /jeden kanálik 20€ 30€
Apexifikácia – uzavretie apexu zuba vo vývoji 50€ 70€
MTA – uzavretie praskliny koreňa, Biodentine 40€ 60€
Odstránenie zalomeného koreňového inštrumentu 60€ 60€
Odstránenie liateho kovového čapu 80€ 80€
Odstránenie skleneného koreňového čapu 80€ 80€
Pulpotómia 60€ 80€
Endodontické ošetrenie mliečneho zuba /jeden kanálik 15€ 20€
Spriechodnenie obliterovaného kanálika 20€ 30€

Zarezervujte si termín

volajte: +421 907 927530

OC Ondava , Ludvika Svobodu č. 1
Košice – Furča

Ordinačné hodiny

Pondelok – Štvrtok    7:00 – 18:00
Piatok    7:00 – 14:00

Bezplatné konzultácie